SV Eygelshoven

Sportvereniging

Eygelshoven gezond in beweging bij SV Eygelshoven!

SV Eygelshoven wil graag alle inwoners van Eygelshoven een gezonde leefstijl aanbieden. Kom sporten!
 
 

Zoals iedereen weet is sporten erg gezond! 

Algemeen

Iedereen heeft recht op twee gratis proeflessen. Daarna kan een gewenst lidmaatschap ingaan op de eerste van de volgende maand.

Indien u het lidmaatschap aangaat, zal het inschrijfgeld eenmalig automatisch afgeschreven worden, samen met de contributie van de eerste maand.

De automatische overschrijving verloopt maandelijks via de bank, Rabobanknummer NL90RABO0151707405, t.n.v. SVE. Inschrijfgeld voor elk onderdeel bedraagt € 6,00.

Contributie en inschrijfgeld

Callanetics€ 15,00
Fit Gymnastiek€ 15,00
Kleutergym (4 t/m 6 jaar)€ 8,00
Jeugdleden gym (7 t/m 18 jaar)€ 12,00
 

Afmelding

Het afmelden kan geschieden door het invullen van het afmeldingsformulier (rode kaart).

Dit formulier is te verkrijgen bij uw eigen leiding en dient daar ook ingeleverd te worden.

Kleding voor jeugdleden

S.V.E. heeft uniforme kleding, die gedragen wordt bij diverse gelegenheden bijvoorbeeld: optochten en wedstrijden. Het betreft een verenigingsgympakje voor de meisjes en voor de jongens. Daarnaast een trainingspak voor zowel de jongens als de meisjes. De trainingspakken blijven in het bezit van de vereniging. De pakjes zijn het gehele jaar verkrijgbaar bij mevr. M. Frings.

Wij proberen het sporten bij SVE zo goedkoop mogelijk aan te bieden. De prijzen zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal leden die de contributie 12 maanden per jaar betalen.

Bij heraanmelding binnen 6 maanden verhogen wij het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld zal gelijk zijn aan het gemiste aantal maanden.

Belangrijke telefoonnummers

  • F. Rijlaarsdam voorzitter tel: 045-5451821
  • S. van Klaveren penningmeester mail: sandervanklaveren@hotmail.com
  • M. Tillmanns secretariaat / leiding tel: 045-5461126
  • J. Dings hoofdleidster tel: 045-5353244
  • M. Frings leiding / kleding tel: 045-5460246